Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

COVID-19


Nowe wytyczne COVID 19 Pobierz plik

Procedury KP Pobierz plik

Procedury KSP Pobierz plik

Zarządzenie dyrektora COVID Pobierz plik

Oświadczenie rodzica COVID Pobierz plik

Bezpieczny powrót do szkoły rodzice Pobierz plik

Bezpieczny powrót do szkoły uczniów Pobierz plik