Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Oferta


OFERTA KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA W CHOJNICACH

 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 17:00.
 • Podział grup jest adekwatny do wieku dzieci: grupa dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, 4/5-letnich oraz oddziały zerowe.
 • Zespoły przedszkolne liczą do 24 dzieci.
 • Wychowanie opiera się na wartościach głoszonych przez Kościół katolicki; praktyki religijne ujęte są w ramowym planie dnia (codzienna modlitwa, uroczystości z kalendarza liturgicznego: dzień św. Franciszka, adwent, Święta Bożego Narodzenia, Wielki Post oraz Wielkanoc).
 • Kadra edukacyjna posiada wysokie kwalifikacje.
 • Dzieci korzystają z posiłków serwowanych przez firmę cateringową (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek).
 • Nauka czytania i pisania odbywa się metodą glottodydaktyki.
 • Oferta zajęć dodatkowych wykraczających poza siatkę godzin to:
  • zajęcia baletowe,
  • gry sportowe,
  • język angielski,
  • zajęcia plastyczno-malarskie z elementami arteterapii (od września 2023),
  • zajęcia umuzykalniające: rytmika i aktywności wokalno-ruchowe (od września 2023),
  • religia.
 • Zajęcia wspomagające dla dzieci z trudnościami:
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • opieka logopedyczna,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia emocjonalno-społeczne prowadzone przez psychologa,
  • zajęcia z integracji sensorycznej,
  • rewalidacja,
  • konsultacje z psychologiem i pedagogiem.
 • Przedszkole dysponuje placem zabaw, salą widowiskową i gimnastyczną, a także baletową (wyposażoną w lustra) oraz profesjonalnym pomieszczeniem, gdzie prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami.
 • Bezpieczeństwo dzieci zapewnia system monitoringu oraz kontrola dostępu do budynku przedszkola i placu zabaw.
 • W przedszkolu działa aplikacja INSO.

 

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI ZAWARTE
W KALENDARZU PRACY PRZEDSZKOLA

 • dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych wychowanków,
 • Dzień Przedszkolaka,
 • Dzień św. Franciszka,
 • Tydzień Papieski,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień Świętego (gry, muzyczne pląsy, piosenki religijne, strój świętego patrona),
 • Dzień Niepodległości (patriotyczna akademia),
 • Święty Mikołaj,
 • jasełka i spotkanie dla rodziców,
 • Orszak Trzech Króli,
 • Dzień Babci i Dziadka ze spotkaniem dla bliskich,
 • bal karnawałowy,
 • Dzień Wiosny (przedstawienie wielkanocne),
 • Dzień Zdrowia,
 • Dzień Ziemi,
 • wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka (festyn),
 • pasowanie na przedszkolaka i nadanie grupie świętego patrona.