Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Opłaty


Zasady opłat w Katolickim Przedszkolu 

 

Na opłatę miesięczną w naszym przedszkolu składają się: opłata za wyżywienie i 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce powyżej 5 godzin w ciągu jednego dnia. 

Opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły lub przelać na konto bankowe nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) - podając w tytule imię i nazwisko dziecka, a także nazwę grupy. 

 Opłatę uiszczany do 10 dnia każdego miesiąca tj.: za wrzesień - do 10 września, za październik- do 10 października, za listopad- do 10 listopada itd.

Informacja o opłatach za każdy miesiąc znajduje się na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

 

13,50 zł dziennie

 

W przypadku nieobecności dziecka należy zgłosić ją do godz. 15 dnia poprzedzającego  pod nr telefonu 696-910-607.

Opłata za wyżywienie w następnym miesiącu będzie pomniejszona. 

 

Pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne.

Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobytu naliczane jest 1,14 zł.

Rodzice składają deklarację godzinową,  na podstawie, której naliczana jest opłata miesięczna.

Opłata wg deklaracji, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu  jest bezzwrotna. 

Deklarację godzinową można zmienić na początku każdego miesiąca u wicedyrektora przedszkola. 

 

Religia- bez dodatkowych opłat

J. angielski- bez dodatkowych opłat

Balet- bez dodatkowych opłat

Zajęcia sportowe - bez dodatkowych opłat

Logopedia- bez dodatkowych opłat