Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Opłaty


Zasady opłat w Katolickim Przedszkolu 

 

Na opłatę miesięczną w naszym przedszkolu składają się: opłata za wyżywienie i 1,14 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce powyżej 5 godzin w ciągu jednego dnia. 

Opłatę można uiścić za pomocą aplikacji INSO, w tradycyjny sposób w sekretariacie szkoły lub dokonując przelewu bankowego na konto o numerze: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) - podając w tytule imię i nazwisko dziecka, a także nazwę grupy. Opłatę uiszczany do 10 dnia każdego miesiąca tj.: za wrzesień - do 10 września, za październik- do 10 października, za listopad- do 10 listopada itd.

 

Opłata za wyżywienie:

13,50 zł dziennie

 

W przypadku nieobecności dziecka należy zgłosić ją do godz. 19:00 dnia poprzedzającego za pomocą aplikacji INSO.

Opłata za wyżywienie zostanie pomniejszona w następnym miesiącu rozliczeniowym uwzględniając ilość poprawnie zgłoszonych nieobecności dziecka.