Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

IOD


Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest:
p. MAREK PUŚ
inspektor@cbi24.pl