Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Dni adaptacyjne


W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia adaptacyjne, które odbywają się przed rozpoczęciem roku przedszkolnego (koniec sierpnia) dla dzieci 3-4 letnich, które po raz pierwszy będą uczęszczać do naszej placówki.