Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

O Przedszkolu


Historia

Katolickie Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w roku 2010. Siedziba przedszkola mieści się w dwóch budynkach w Chojnicach: sekretariat znajduje się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 1, przedszkole zaś funkcjonuje w budynku przy Placu Niepodległości 4.


Organem prowadzącym Katolickie Przedszkole jest Diecezja Pelplińska. Jesteśmy placówką wyznaniową nauczającą i kształcącą zgodnie z wytycznymi Kościoła katolickiego.

 

Czym się zajmujemy?

W przedszkolu realizujemy cele i zadania, które są określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania system wartości głoszony przez Kościół katolicki. Działamy w oparciu o podstawę programową, wykorzystując program przedszkolny wydawnictwa MAC.