Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Zajęcia dodatkowe


- język angielski

- religia

- balet

- zajęcia sportowe

- terapia logopedyczna

- opieka psychologiczna

- zajęcia emocjonalno - społeczne

Zajęcia dodatkowe uzależnione są od czynników epidemiologicznych i są wliczane do stałej oferty przedszkola.