Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Opłaty za przedszkole


Pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Każda kolejna, rozpoczęta godzina jest płatna w wysokości 1,00 PLN.


Do opłaty za przedszkole należy doliczyć kwotę wyżywienia – catering. Jest ona obliczana „z góry” za cały miesiąc. Nieobecność dziecka należy zgłosić telefonicznie lub     SMS–em. Wówczas kwota za każdą wcześniej zgłoszoną nieobecność jest odliczana w następnym miesiącu z opłaty za wyżywienie.


W przeciwieństwie do opłaty za wyżywienie, opłata deklaracyjna jest bezzwrotna.


Opłaty należy uiścić do 10–tego dnia miesiąc, na konto bankowe placówki. W tytule przelewu prosimy wpisać: OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA.