Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Ramowy rozkład dnia


6:30 – 8:45      przybycie do przedszkola, zabawy spontaniczne według pomysłów dzieci, zabawy integracyjne, możliwość wymiany informacji nauczyciela z rodzicami

8:45 – 9:30      czynności higieniczne, przygotowywanie do posiłku, śniadanie

9:30 – 11:30    realizacja zadań edukacyjnych, zajęć dodatkowych, zabawy swobodne dzieci, spacery, wycieczki dydaktyczne

11:30 – 12:15  przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne, obiad

12:15 – 13:30  odpoczynek po obiedzie, poprzez zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, spacery, praca indywidualna z dzieckiem

13:30 – 14:00  czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku, podwieczorek

14:00 – 15:00  utrwalanie poznanych treści edukacyjnych, zabawy indywidualne w kącikach tematycznych

15:00 – 17:00  odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych, zabawy indywidualne według zainteresowań, możliwość wymiany informacji między nauczycielem a rodzicem.

 

W godzinach od 6:30 do 7:30, a także od 15:00 do 17:00 dzieci przebywają w grupie łączonej w jednej wspólnej sali.

W ramach praktyk religijnych, przed oraz po posiłku, odmawiamy krótką modlitwę. Treści modlitw dostępne są na tablicy informacyjnej w przedszkolu.