Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Kadra


mgr Ludmiła Gasz- Plata
mgr Ludmiła Gasz- Plata

Wicedyrektor, balet


Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku z dziewięcioletnim okresem nauczania oraz tytułem zawodowym: tancerz w zakresie specjalności instruktor tańca; absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na kierunku pedagogika baletu; absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego na kierunku edukacja kulturalno – oświatowa; absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza) oraz  Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „ Pomerania” w Chojnicach (studia podyplomowe w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).

Kontakt: ludmila.gasz@katolik.chojnice.pl

Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis