Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Kadra


mgr Katarzyna Ossowska
mgr Katarzyna Ossowska

Język angielski


Kontakt: katarzyna.ossowska@katolik.chojnice.pl





Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis