Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Kadra


dr Rafał Maliszewski
dr Rafał Maliszewski

Dyrektor


teolog, filozof, pedagog, językoznawca; absolwent teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Filozoficznej w Monachium (Hochschule für Philosophie in München), gdzie ukończył również podyplomowe studia psychologiczno-pedagogiczne o specjalizacji pedagogika dorosłych. Dwukrotny stypendysta KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) na Uniwersytecie w Konstancji (Universität Konstanz) oraz w Wyższej Szkole Filozoficznej w Monachium. Doktorat z socjolingwistyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, tłumacz z języka łacińskiego dzieła o. Jacka Woronieckiego OP pt. „O narodzie i państwie”; autor książki „Język jako więź wewnątrzgrupowa we wspólnocie komunikatywnej Gochów”; stały publicysta portalu wpolityce.pl; autor licznych artykułów i felietonów w czasopismach naukowych.

Kontakt: rafal.maliszewski@katolik.chojnice.pl

Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis