Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Kadra1


W naszym przedszkolu pracuje zespół nauczycieli posiadających dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych, wykwalifikowanych także w innych pomocnych w nauczaniu specjalizacjach, m. in. oligofrenopedagogika, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, jak również pedagogika integracyjna.


Specjalistami, którzy wspierają naszą pracę dydaktyczno–wychowawczą, są: logopeda, psycholog i pedagog.