Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Aktualności


2022-10-14

Zmiana w opłatach

Szanowni Państwo, 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2022 r. wzrasta opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godz. dziennie. Do tej pory opłata wynosiła 1 zł za każdą dodatkową godzin, jednak od 26 października będzie to 1,14 zł. 

W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci do lat 5 z tej samej rodziny opłatę obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko. 


Całkowitemu zwolnieniu z opłat podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zniżki i zwolnień, o których mowa, dokonuje się na wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły z dniem złożenia wniosku 

 

 Uchwaa o podwyce opat