Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Program dydaktyczny


Realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC, autorstwa Wiesławy Żaby-Zabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo, jest  oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, które uwzględniają rozwój psychomotoryczny i społeczno–emocjonalny dziecka. Program ma na celu zaspokoić potrzeby rozwojowe dziecka, wyzwolić ich twórczą aktywność, stworzyć warunki do wielokierunkowego rozwoju.


W celu wzbogacenia programu wykorzystujemy elementy różnych metod edukacyjnych, m. in. glottodydaktykę prof. B. Rocławskiego, metodę projektową, metodę aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, metodę Labana, sensplastykę, muzykoterapię oraz arteterapię.