Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Kadra


mgr Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

Nauczyciel wspomagający/ religia


Kontakt: alicja.piatek@katolik.chojnice.pl

Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis