Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Nowoczesna szkoła


ZAMKNIĘTY

 

Z radością informujemy, że Diecezja Pelplińska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego “Nowoczesna szkoła”,  w ramach konkursu 3.2.1 RPO Województwa Pomorskiego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Projekt prowadzony będzie przez kolejne dwa lata w szkołach: Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Publicznym Katolickim Gimnazjum w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącym  i Katolickim Gimnazjum w Chojnicach,Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie oraz Katolickim Gimnazjum w Kartuzach.

 

Przeprowadzenie w placówkach diagnozy w obszarze edukacji  pozwoliło trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół.

Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować będzie: prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność wśród uczniów, przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy,  a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Od października 2016 r. zapraszamy wszystkich naszych uczniów na:

- warsztaty naukowo-eksperymentalne „Zostań odkrywcą!“ : warsztaty biologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, języków obcych;

-warsztaty rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne „Powstanie robotów“: warsztaty z robotyki, machatroniki, programowania aplikacji mobilnych, informatyczno-interdyscyplinarne;

-zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i doradczo-zawodowe,

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, j. obcych,

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

-wycieczki i letnie obozy naukowe;

-liczne zajęcia na uczelniach wyższych oraz wykłady z naukowcami.

 

Asystentem koordynatora peojektu w naszej szkole będzie p. Magdalena Grala

 

 

Więcej informacji na: http://katolik.tczew.pl/efs/nowoczesna_szkola

 

 

Wykład naukowy

W podziemiach bazyliki

Spacer naukowy

Wystawa

Centrum Nauki Eksperyment

Wyjazd naukowy - Raciąż

Nasze prace 2016/2017

Warsztaty chemiczne

Geografia z minerałami

Oceanarium

Wykład naukowy

LON