Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Upowszechnianie


W 2009 r. szkoła rozpoczęła realizację projektów międzynarodowych, w które angażuje się do dziś. W tym czasie zrealizowaliśmy dwa projekty w ramach programu Comenius, cztery w ramach programu Erasmus+ (KA2) i trzy projekty skierowane do szkolnej kadry edukacyjnej. Udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu wzięło prawie 200 uczniów szkoły, a z wyjazdu zagranicznego w ramach działań związanych z nauczaniem, uczeniem się i szkoleniami skorzystało 90 uczniów. Pierwsi beneficjenci już ukończyli studia wyższe i podjęli pracę zawodową. 80% pozostałych absolwentów to studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletnie zaangażowanie w prealizację projektów przyniosło wiele pozytywnych efektów zarówno dla szkoły, nauczycieli i uczniów. Cieszy fakt, że dla 49% naszych udział w projektach miał wpływ na wybór dalszej ścieżki zawodowej czy kolejnej szkoły, a połowa stwierdza, że zaangażowanie w projekty umożliwiło im osiągnięcie sukcesu.

W chwili obecnej nasze zaantażowanie zostało zauważone przez lokalne i krajowe instytucje. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy podzielić się naszym projektowym doświadczeniem w roli eksperta.

 

 

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ - 12.12.2017 r.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach. P. Rafał Maliszewski i p. Magdalena Grala podzielili się doświadczeniem projektowym oraz przedstawili profity płynące z realizacji projektów europejskich.
k1
KONGRES ROZWOJU EDUKACJI - 2.10.2020 r.
Dr Rafał Maliszewski wziął udział w roli eksperta w III Ogólnopolskim Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie "Edukacja przyszłości+przyszłość edukacji". W wywiadzie dla TV Polsat News podzielił się swoim doświadczeniem pracy w projektach Erasmus+ oraz sposobami umiędzynarodowienia placówek edukacyjnych.
a
 

 

PUBLIKACJA - luty 2021

Wielojęzyczna publikacja pt. „Szkoła jutra. The School of Tomorrow” to podsumowanie trzyletniej współpracy w ramach projektu "LOAD- Life Of A Digi". Zbiera wieloletnie doświadczenie nauczania metodą projektu europejskiego w szkołach z Polski, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii i Turcji oraz propaguje nowoczesne metody nauczania i zachęca do podejmowania działań w ramach projektów europejskich.

 

 Szkoa jutra2

 

  

PROMOCJA PROGRAMU ERASMUS+ - 6.05.2021r.

Po raz kolejny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach przeprowadził spotkanie informacyjne "Erasmus 2021-2027 - edukacja szkolna", podczas którego wystąpiliśmy w roli eksperta ds. realizacji projektów Erasmus+ i eTwinning. P.Rafał Maliszewski i p. Magdalena Grala podzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi udziału w programie i przedstawili pozytywne efekty takiego udziału.

 

 1

 

2