Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Upowszechnianie


W 2009 r. szkoła rozpoczęła realizację projektów międzynarodowych, w które angażuje się do dziś. W tym czasie zrealizowaliśmy dwa projekty w ramach programu Comenius, cztery w ramach programu Erasmus+ (KA2) i trzy projekty skierowane do szkolnej kadry edukacyjnej. Udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu wzięło prawie 200 uczniów szkoły, a z wyjazdu zagranicznego w ramach działań związanych z nauczaniem, uczeniem się i szkoleniami skorzystało 90 uczniów. Pierwsi beneficjenci już ukończyli studia wyższe i podjęli pracę zawodową. 80% pozostałych absolwentów to studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletnie zaangażowanie w realizację projektów przyniosło wiele pozytywnych efektów zarówno dla szkoły, nauczycieli i uczniów. Cieszy fakt, że dla 49% naszych udział w projektach miał wpływ na wybór dalszej ścieżki zawodowej czy kolejnej szkoły, a połowa stwierdza, że zaangażowanie w projekty umożliwiło im osiągnięcie sukcesu.

W chwili obecnej nasze zaangażowanie zostało zauważone przez lokalne i krajowe instytucje. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy podzielić się naszym projektowym doświadczeniem w roli eksperta.

 

 

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ - 12.12.2017 r.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach. P. Rafał Maliszewski i p. Magdalena Grala podzielili się doświadczeniem projektowym oraz przedstawili profity płynące z realizacji projektów europejskich.
k1
KONGRES ROZWOJU EDUKACJI - 2.10.2020 r.
Dr Rafał Maliszewski wziął udział w roli eksperta w III Ogólnopolskim Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie "Edukacja przyszłości+przyszłość edukacji". W wywiadzie dla TV Polsat News podzielił się swoim doświadczeniem pracy w projektach Erasmus+ oraz sposobami umiędzynarodowienia placówek edukacyjnych.
a
 

KONFERENCJA NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ - promocja projektu "LOAD - Life Of A Digi" - listopad 2020

https://youtu.be/kklbzM6dlDQ

Narodowa Agencja doceniła zaangażowanie naszego liceum w realizację projektu "LOAD - Life of A Digi" jako przykład dobrych praktyk. 

  

PUBLIKACJA - luty 2021

Wielojęzyczna publikacja pt. „Szkoła jutra. The School of Tomorrow” to podsumowanie trzyletniej współpracy w ramach projektu "LOAD- Life Of A Digi". Zbiera wieloletnie doświadczenie nauczania metodą projektu europejskiego w szkołach z Polski, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii i Turcji oraz propaguje nowoczesne metody nauczania i zachęca do podejmowania działań w ramach projektów europejskich.

  Szkoa jutra2

 

PROMOCJA PROGRAMU ERASMUS+ - 6.05.2021r.

Po raz kolejny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach przeprowadził spotkanie informacyjne "Erasmus 2021-2027 - edukacja szkolna", podczas którego wystąpiliśmy w roli eksperta ds. realizacji projektów Erasmus+ i eTwinning. P.Rafał Maliszewski i p. Magdalena Grala podzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi udziału w programie i przedstawili pozytywne efekty takiego udziału.

 1

 

2

  

PROMOCJA PROGRAMU ERASMUS+ - 22.06.2022 r./1.09.2022 r.

Projekty Erasmus+ na stałe wpisały się w kalendarz pracy szkoły i są jedną z istotniejszych ofert edukacyjnych kierowanych do kandydatów do KLO. Nasza szkoła od lat jest liderem w realizacji projektów europejskich, co zostało podkreślone podczas uroczystości 30-lecia Wspólnoty Szkół Katolickich. W programie artystycznym uwzględniono zaangażowanie w Erasmusa. 

1 września 2022 r. KLO było gospodarzem uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022/2023, której gościem honorowym był Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. Młodzież zaangażowana w projekty przestawiła program artystyczny, w którym podkreślono misję szkoły i nasze zaangażowanie w realizację projektów Erasmus+. 

 

Rocznica 4

 

Rocznica5

 

Rocznica2

 

Rocznica1

 

IMG 20220620 092340