Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


The heroses are among us

kkkkkkkkkkkkkk

 

W projekt jest zaangażowanych 6 państw: Polska, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Słowacja i Turcja. Współpraca międzynarodowa rozpoczęła się w listopadzie 2019 r. Projekt dotyczy kwestii bycia bohaterem w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Promuje takie wartości, jak odwaga, przywiązanie do słusznej sprawy, heroizm. W XXI wieku wiele z tych wartości zostało zapomnianych, dlatego celem projektu jest zwrócenie uwagi na wartości ponadczasowe.
Uczniowie będą poszukiwać  wyszukiwać wiadomości o bohaterach zasług dla krajów uczestniczących w projekcie i dzielić się tą wiedzą z rówieśnikami z Europy. Istotnym elementem będą poszukiwania współczesnych bohaterów.

Zostanie przeprowadzona międzynarodową ankietę, w której chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie cechy charakteru powinien mieć współczesny bohater i kto może być nim dzisiaj.

 

Uczniowie:
=> nauczą się wyszukiwać wiedzę w różnych źródłach (książki, encyklopedie, internet, wywiady)
=> wymienią się wiedzą na temat najważniejszych postaci historycznych
=> wzmocnij przynależność narodową, spotykając głównych bohaterów narodowych
=> naucz się tworzyć zapytanie źródłowe
=> zacieśnią więzi z najbliższymi (rodzicami, dziadkami) poprzez rozmowy i wywiady na potrzeby projektu
=> nauczą się korzystać z nowych technologii TIK w celu zdobywania wiedzy
=> wykorzystają nowoczesne technologie do zdobywania, wybierania i analizowania wiedzy
=> wzmocnią poczucia narodowego (patriotyzmu) i europejskiego

 

 lllllllll 1