Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Spotlights for Tolerance

Projekt "Spotlights For Tolerance" był realizowany w Katolickim Gimnazjum w latach 2011-2013. Uczestniczyły w nim szkoły z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Włoch, Rumuni i Turcji. Poruszał zagadnienia dotyczące tolerancji i szacunku wobec innych ludzi oraz ich kultury. Własciwie rozumiana tolerancja może pomóc pozbyć się uprzedzeń i prowadzić do prawdziwego docenienia różnorodności. Był to projekt o charakterze teatralnym, dlatego w ciągu dwóch lat młodzi ludzie z krajów partnerskich pod okiem nauczycieli i instruktorów poznali warsztat aktorski i na teatralnej scenie przedstawili opracowaną sztukę traktującą o tolerancji, poszanowaniu różnorodności kulturowej i religijnej. Zmierzyli się też ze stereotypami i uprzedzeniami wobec naszych nacji oraz bliżej poznali historię, kulturę i tradycje krajów partnerskich. Przede wszystkim jednak młodzież zaangażowana w projekt poszerzyła swoje horyzonty myślowe, przełamała bariery językowe, udoskonaliła posługiwanie się językiem angielskim - głównym językiem projektu i nawiązała międzynarodowe przyjaźnie.  

Uczniowie naszego gimnazjum aktywnie uczestniczyli w zajęciach projektowych, a najbardziej zaangażowani gimnazjaliści wraz z opiekunami wyjechali za granicę, by przedstawić rezultaty prac projektowych w międzynarodowym gronie. 

 

REZULTATY PRAC PROJEKTOWYCH UMIESZCZONE SĄ NA SZKOLNYM BLOGU PROJEKTU:

 http://comeniuss4t.blogspot.com   

 

S4T1

Pierwsze spotkanie projektowe w Polsce (październik 2011)

 

S4T 2

Młodzież wraz z nauczycielami w Turcji (kwiecień 2012)

 

S4T 3

Trzecie spotkanie projektowe w Rumunii (październik 2012)

 

S4T 4

Czwarte spotkanie we Włoszech na Sycylii (listopad 2012)

 

FILMOWE WSPOMNIENIA Z REALIZACJI PROJEKTU "S4T":

Comenius,bo...

 

Spotkanie w Polsce, październik 2011

 

 Spotkanie w Turcji, kwiecień 2012 

 

 

 

 Spotkanie w Rumunii, październik 2012

 

 Spotkanie we Włoszech, listopad 2012

 

 Spotkanie w Niemczech, marzec 2013