Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


''S4T'' na kanale YouTube

Projekt "Spotlights for Tolerance" zaowocował nie tylko udoskonaleniem umiejętności aktorskich, ale też pomógł w przełamaniu bariej komunikacyjnych. Pomogły temu wspólne warsztaty teatralne i liczne aktywności o charakterze kulturalnym.

Oto kilka wideo wspomnień z dwuletniej współpracy ze szkołami z Niemiec, Włoch, Rumunii i Turcji:

 

 

Chojnice, 17-21 października 2011 r.

 

 

Salihli, 25-31 marca 2012 r.

 

 

Sibiu, 21-26 października 2012 r.

 

 

Scaccia, 25-30 listopada 2012 r.

 

 

 

 

 Amberg, 17-23 marca 2013 r.

 

 OTO REZULTAT DWULETNIEJ WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI: Przedstawienie teatralne opracowane i przez uczniów pod okiem instruktorów i odegrane w czasie finałowego spotkania w Niemczech. Podczas poszczególnych spotkań międzyanrodowych powstawąły kolejne sceny i elementy przedstawienia, które zostały wykorzystane w wielkim finale podsumowującym projekt.