Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Roads Connecting us

Projekt "Roads Connecing us" był realizowany w Katolickim Gimnazjum w latach 2013-2015. Współpracowaliśmy ze szkołami z Niemiec, Finlandii, Włoch i Hiszpanii. Projekt zakładał zbadanie pod względem historycznym, geograficznym, religijnym i ekonomicznym różnych dróg, które od starożytności łączyły Europę. Młodzież miała okazję prześledzić wzajemne oddziaływanie narodów na przestrzeni dziejów, aby ostatecznie stworzyć wirtualną mapę Europy, zawierającą sieć dróg łączących nasze kraje. Uczniowie na zajęciach z inżynierii poznali tajniki budownictwa, a później sami wytyczali trasy GPS. Dokonali też analizy wybranego przez siebie kraju będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej i próbowali tak zaprojektować siatkę dróg, by pozytywnie wpłynęły one na rozwój tego państwa.

Po raz kolejny udało się wysłać za granicę grupę młodzieży, która miała okazję bliżej poznać kulturę odwiedzonego przez siebie kraju partnerskiego oraz doskonalić umiejętności językowe.

 

REZULTATY PRAC PROJEKTOWYCH SĄ DOSTĘPNE NA SZKOLNYM BLOGU PROJEKTU: 

https://sites.google.com/site/rcuchojnice/home

 

RCU 1

Grupa projektowa podczas spotkania w Polsce w lutym 2014 r.

 

RCU 2

Uczniowie wraz z naczucycielami w Hiszpanii we wrześniu 2014 r.

 

RCU 3

Trzecie spotkanie projektowe w Finlandii w lutym 2015 r.

 

FILMOWE WSPOMNIENIA Z REALIZACJI PROJEKTU "RCU":

Praca projektowa wykonana przez gimnazjalistów na spotkanie do Finlandii

Praca projektowa wykonana przez gimnazjalistów na spotkanie do Niemiec: