Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Load - Life Of at Digi

eTwinning + Erasmus+ 2

 

Projekt „LOAD - Life Of A Digi” dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego, realizowany w latach 2018-2020 jako synergia programu Erasmus+ i eTwinning miał na celu promowanie świadomości na temat odpowiedzialnego korzystania z internetowych zasobów i technologii w każdym aspekcie życia, pamiętając o 9 podstawowych filarach bycia obywatelem cyfrowym. Życie w XXI wieku przy ciągłym rozwoju technologii internetowych zmusza nas do korzystania tych technologii w naszym codziennym życiu, edukacji, karierze, a także rozrywce. Projekt zakładał zrozumienie ludzkich, kulturowych i społecznych problemów związanych z technologią oraz postępowanie zgodnie z prawem i etyką.

 

IMG 20191023 173304

  

Aby to osiągnąć, uczniowie:

1. uczyli się bezpiecznego, legalnego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi TIK

2. poznawali nowe narzędzia TIK

3. wykazywali pozytywne podejście do korzystania z technologii wspierającej współpracę, uczenia się i wydajności

4. wykazywali osobistą odpowiedzialność za uczenie się przez całe życie.

 

W rezultacie uczniowie przygotowali prezentacje Prezi, materiały informacyjne, takie jak ulotki, interaktywne mapy, artykuły, ankiety, e-booki i gry Flappy Bird. Najbardziej zaangażowani uczniowie odbyli mobilności do krajów partnerskich (Rumunia, Portugalia, Chorwacja i Hiszpania)

 

 jklkjhgfdsa 2