Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Game of towns

eTwinning + Erasmus+ 3

"Game of Towns" był pierwszym wirtualnym projektem realizowanym w Katolickim Gimnazjum im. Romualda Traugutta w roku szkolnym 2015/2016 Oprócz nas, w projekt zaangażowana była jeszcze jedna placówka z Polski (Kielce) oraz Francja i Austria.

 

Projet dotyczył historii miast partnerskich. Uczniowie poznawali uwarunkowania historyczno-geograficzne, które wpłynęły na powstanie i rozwój miast. Dzielili się wiedzą na temat tradycji, kultury, zwyczajów kultywowanych w regionach, w których leżały miasta partnerskie. Głównym zadaniem było przygotowanie wirtulanego przewodnika po mieście. Nasi uczniowie wcielili się w role przewodników po mieście i oprowadzili swoich zagranicznych kolegów po Chojnicach.

Mogli równiez sprawdzić swoją wiedzę o miastach grając w przygotowane przez rówieśników gry edukacyjne.