Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


FUNGLISH

etwinning4

 

FUNGLISH to projekt językowy, rozwijający przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i poszerzający zaspób słownictwa z wielu dziedzin. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki pracy metodą CLIL, która zakłada m.in. uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, dlatego tak niezwykle ważne jest poznanie specjalitycznego słownictwa.

 

Projekt będzie także okazją do poznania narzędzi TIK w nauce oraz przybliżenia krajom partnerskim podstawowych informacji o naszym kraju, regionie i szkole. 

Efektem filnalnym realizowanego projektu będzie stworzenia słownika online zawierającego najważniejsze słownictwo i zwroty niezbębne do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki.