Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Energy and Environment

Projekt “Energy and Environment: ECO – Euroteens in Search of a Different Future” był pierwszym projektem międzynarodowym realizowanym w naszej szkole w latach 2009-2011. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była strona polska, a wśród krajów partnerskich znalazły się Węgry,Włochy, Hiszpania, Turcja i Niemcy. 

Dotyczył on takich zagadnień jak ochrona środowska i poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. Podstawowym celem podjętych działań było pogłebienie świadomości na temat zagrożeń jakie niesie współczesna cywilicja oraz pobudzenie do działania na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie poszukiwali wspólnych strategii i celów, jak ten cel osiągnąć, zachowując przy tym toższamość kulturową i respektując odmienność narodową. Młodzież dokonała analizy środowiska i znalazła wspólne rozwiązania jak przeciwdziałać degradacji środowiska. Zbieranie materiałów, omawianie problemów i analizowanie wyników pobudzało młodzież do działania i zachęciło do rozwijania swoich umiejętności językowych, kreatywności i innowacyjnego rozwiązywania problemów w grupie międzynarodowej.  

Projekt był też okazją do nawiązania międzynarodowych przyjaźni trwających do dziś,  odwiedzenia krajów partnerskich, poznaniai promowania historii, kultury i tradycji naszych krajów. 

ETNA

Grupa uczniów KLO wraz z opiekunami podczas wizyty partnerskiej we Włoszech. Na zdjęciu na zboczach Etny.