Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Comenius w mediach

"O tolerancji na deskach teatru" - wypowiedzi radiowe koordynatorów projektu "S4T" w pażdzierniku 2011r. na antenie Radia Weekend

 

Migawka telewizyjna w informacjach - wypowiedź dra Rafała Maliszewskiego dla niemieckiej telewizji w czasie spotkania miedzynarodowego w Amberg.