Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

COVID-19


Bezpieczny powrot do szkoy rodzice Pobierz plik

Bezpieczny powrot do szkoy uczniowie Pobierz plik

Nowe wytyczne COVID 19 Pobierz plik

Owiadczenie rodzica COVID Pobierz plik

procedury KP Pobierz plik

procedury KSP Pobierz plik

zarzadzenie dyrektora COVID Pobierz plik