Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2021-06-16

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego dla poszczególnych grup odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:
- grupy "0" - 25 czerwca 2021 godz. 15:00 na boisku szkolnym KSP (w razie niepogody na sali gimnastycznej)
- klasy I - VII i KLO - 25 czerwca 2021 godz. 9:00 na boisku szkolnym przy ul. Grunwaldzkiej, rozpoczynamy dziękczynną Mszą Św. polową
-