Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2024-06-03

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dostępne są w gablocie szkolnej.

Gratulujemy przyjętym kandydatom.


wyniki rekrutacji