Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2022-07-11

Ostateczna lista uczniów przyjętych do KLO 2022/2023

Lista-kandydatow-do-I-klasy-KLO-rok-2022-2023.pdf