Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Wykaz obowiązujących lektur


Klasa I KG

 

• W. Szekspir „Romeo i Julia”

• A. Mickiewicz „Dziady cz. II”

• Molier „Skąpiec”

• A. Kamiński „Kamienie na szaniec”

• H. Sienkiewicz „Krzyżacy”

• B. Prus „Kamizelka”

• A. Sapkowski „Ostatnie życzenie”

• S. Mrożek „Wesele w Atomicach”

• Z. Nałkowska „Dzieci i dorośli w Oświecimiu” (fragm. „Medaliony”)

• C. Doyle „Zaginiony”

• A. Mickiewicz „Ballady i romanse”

• M. Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragm.)

 

Klasa II KG

 

• B. Prus „Nawrócony

• S. Mrożek „Wesele w Atomicach”

• A. De Saint Exupery „Maly Ksiaze i Ziemia planeta ludzi”

• A. Czechow „Człowiek w futerale”

• Ch. Dickens „Opowieść Wigilijna”

• E. Hemingway „Stary człowiek i morze”

• G. Orwell „Folwark zwierzęcy”

• A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

• S. Żeromski „Syzyfowe prace”

• K. Zychla „Dziewczyna tańcząca z wiatrem”

• J.D. Salinger „Buszujący w zbożu”

• H. Sienkiewicz „Latarnik”

• M. Cervantes „Don Kichot”

• A. Mickiewicz „Reduta Ordona”

 

Klasa III KG

 

 

• Biblia (fragm.)

• J. Parandowski „Mitologia Greków i Rzymian”

• Homer „Iliada”, „Odyseja” (fragm.)

• „Pieśń o Rolandzie”

• „Dzieje Tristana i Izoldy”

• R. Kapuściński „Cesarz”

• P. Huelle „Weiser Dawidek”

• U. Eco „Zapiski na pudełku od zapałek” (fragm.)

• Sofokles „Antygona”

 

Klasa I KLO

 

• Sofokles „Król Edyp”

• J. Kochanowski „Odprawa posłów greckich”

• W. Shakespeare „Makbet”

• Molier „Świętoszek”

• J. W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”

 

Klasa II KLO

 

• A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”, „Dziady” cz. II, IV, III

• J. Słowacki „Kordian”

• Z. Krasiński „Nie-boska komedia”

• A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

• B. Prus „Lalka”

• E. Orzeszkowa „Nad Niemnem”

• H. Sienkiewicz „Potop”

• B. Prus „Z legend dawnego Egiptu”

• F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”

• J. Conrad „Lord Jim”

• S. Żeromski „Ludzie bezdomni”

• S. Wyspiański „Wesele”

• W. S. Reymont „Chłopi” T.I.

 

Klasa III KLO

 

• S. Żeromski „Przedwiośnie”

• Z Nałkowska „Granica”

• B. Schulz „Sklepy cynamonowe”

• W. Gombrowicz „Ferdydurke”

• T. Borowski: opowiadania (Pożegnanie z Marią, Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu)

• G. Herling-Grudziński „Inny świat”

• H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

• A. Camus „Dżuma”

• S. Mrożek „Tango”

• R. Kapuściński „Cesarz”