Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Podaruj książkę bibliotece


Zapraszam do udziału w akcji „Podaruj książkę bibliotece", która polega na tym, że uczniowie poszczególnych klas kupują po jednej lekturze, a następnie dokonują wpisu i przekazują książkę na rzecz biblioteki szkolnej. Dzięki temu pozostawicie po sobie miłą pamiątkę młodszym kolegom i koleżankom, a biblioteka wzbogaci swój księgozbiór. Darczyńcą może stać się każdy. Wystarczy tylko kupić książkę, wpisać do niej swoją dedykację i przekazać ją na rzecz biblioteki.


Wszystkich sympatyków książek zachęcam do włączenia się do akcji!
Liczę na zaangażowanie i z góry dziękuję.