Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

klasa III


Dzieci z klasy 3 realizują projekt edukacyjny z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach projektu zrobiły gazetkę oraz czytały książki o sławnych Polakach. Układały puzzle ukazujące postać papieża oraz rozwiązywały test o Janie Pawle II. Korzystały również z nowych książek zakupionych do biblioteki.


Galeria zdjęć3 1
3 10
3 11
3 12
3 13
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9