Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Projekt edukacyjnyklasa IIa

klasa IIa

Książki zakupione z projektu

Książki zakupione z projektu

Czytanie w świetlicy szkolnej

Czytanie w świetlicy szkolnej

klasa III

klasa III

klasa IVa

klasa IVa

klasa VIIIa

klasa VIIIa