Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Konkursy i olimpiady


Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015 / 2016

Rok szkolny 2014 / 2015

Rok szkolny 2013 / 2014

Rok szkolny 2012 / 2013

Rok szkolny 2011 / 2012

Rok szkolny 2010 / 2011

Rok szkolny 2009 / 2010

Rok szkolny 2008 / 2009

Rok szkolny 2007 / 2008

Rok szkolny 2006 / 2007

Rok szkolny 2005 / 2006

Rok szkolny 2003 / 2004

Rok szkolny 2002 / 2003

Rok szkolny 2001 / 2002