Zagadnienia dla klas

 

EDB - klasa 8 KSP
Proszę Was o wypełnienie i odesłanie na mój adres (dariusz.sokolinski@op.pl) dwóch kart pracy.
Jedna dotyczy omówionej już problematyki RKO, a druga wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Aby wypełnić drugą kartę pracy proszę o osobiste zapoznanie się z tą problematyką poprzez wykorzystanie literatury bądź materiałów dostępnych w sieci.
Ponadto przesyłam Wam również prezentację multimedialną z zakresu ran.
Proszę o zapoznanie się z omawianym zagadnieniem. Test poświęcony tej problematyce prześlę Wam w późniejszym terminie.
Życzę miłego studiowania i pamiętajcie o przestrzeganiu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

KARTA1   KARTA2    PREZENTACJA     Apteczka_Pierwszej_Pomocy

------------------------------------------------

WDŻ - Liceum i Szkoła Podstawowa

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa i wynikające stąd zawieszenie zajęć w szkołach, termin nadsyłania prac konkursowych został przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.
Prace przynosimy do p. Adeliny. Wszystkie informacje na stronie www.pro-life.pl

------------------------------------------------
***
Prace które uczniowie przygotowują dla nauczycieli mają być PORZĄDNE i czyste.
Oddajecie skany lub dokumenty elektroniczne czystopisów a nie pokreślonych brudnopisów.
*** 

Oczywiście PODPISUJEMY SIĘ imieniem i nazwiskiem.
Ja nie mam pojęcia kto to jest Alfik143277 albo Fruzia01001

***

Proszę sprawdzać zadania w e-dzienniku

------------------------------------------------

Klasa 1A

 

j. polski     matematyka     j.angielski     RELIGIA(2 tydzień)     Geografia

J.ANGIELSKI - 2 tydzień

j. polski - LEKCJE ON-LINE


BIOLOGIA
Komórka to najmniejszy, samoodtwarzający się żywy układ biologiczny,
zdolny do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych.
Proszę przygotować prezentację (praca indywidualna), w której na
podstawie całej zdobytej wiedzy i różnych źródeł jej pozyskiwania,
wyjaśnisz związki, jakie istnieją pomiędzy organellami w komórce.
Praca będzie oceniona na lekcji biologii.
Podstawa programowa: uczeń przedstawia opinie i argumenty związane z
omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

FILOZOFIA:
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom

HISTORIA i WOS
Zadania do zrobienia

J. NIEMIECKI
Zadania znajdują się w dzienniku elektronicznym


INFORMATYKA

platforma Google Classroom. Kody dostępu do zajęć zostały wysłane w wiadomościach przez dziennik elektroniczny.


FIZYKA
- zadania do zrobienia do czwartku (zad. 1, 2 i 3 str. 180 z tematu: Energia mechaniczna)   monika.witkowska@vp.pl
kolejne zadania do zrobienia do 23 marca.

ŁACINA
platforma Google Classroom i Quizizz - kody ma
Julia O.

EDB
Proszę Was o przesłanie na mój adres (dariusz.sokolinski@op.pl) przegotowanych projektów dotyczących uzależnień.
Ponadto proszę również o wypełnienie karty pracy dotyczącej edukacji zdrowotnej i  odesłanie na mój adres.
PLIK
PRAWO HUMANITARNE

CHEMIA

Objętość molowa gazów. (p. podręcznik str. 133 do 138, proszę przeanalizować podane przykłady i rozwiązać zadania na str. 138).
- Prawo stałości składu - ćwiczenia. (p. podręcznik str. 139 do 142, proszę jeszcze raz przeanalizować podane tam przykłady).

- Wzory empiryczne i rzeczywiste związków chemicznych. (p. podręcznik str. 143 do 147,proszę przeanalizować podane tam przykłady i wykonać zadania na str. 147).
Gdy zorganizuję w najbliższym czasie dodatkowe materiały przydatne Wam do nauki to prześlę poprzez p. Adama.

PLASTYKA
platformie Google Classroom

------------------------------------------------

Klasa 1B

j. polski     matematyka      j.angielski     RELIGIA(2 tydzień)    Geografia

J.ANGIELSKI - 2 tydzień

j. polski - LEKCJE ON-LINE


BIOLOGIA
Komórka to najmniejszy, samoodtwarzający się żywy układ biologiczny,
zdolny do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych.
Proszę przygotować prezentację (praca indywidualna), w której na
podstawie całej zdobytej wiedzy i różnych źródeł jej pozyskiwania,
wyjaśnisz związki, jakie istnieją pomiędzy organellami w komórce.
Praca będzie oceniona na lekcji biologii.
Podstawa programowa: uczeń przedstawia opinie i argumenty związane z
omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

FILOZOFIA
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom

HISTORIA
Zagadnienia są systematycznie umieszczane w e-dzienniku w zakładce zadania domowe.
Materiały otrzymujecie na swoje klasowe konta e-mail.
W nauce wykorzystujemy aplikacje Quizizz, Quizlet oraz LearningApps.


INFORMATYKA
platforma Google Classroom. Kody dostępu do zajęć zostały wysłane w wiadomościach przez dziennik elektroniczny.

J. NIEMIECKI
Zadania znajdują się w dzienniku elektronicznym


FIZYKA
zadania do zrobienia do środy (zad. 4 i 5 str. 180 z tematu Energia mechaniczna)   monika.witkowska@vp.pl
kolejne zadania do zrobienia do 23 marca.
 

ŁACINA
platforma Google Classroom i Quizizz - kody ma Franciszek K.

EDB
Proszę Was o przesłanie na mój adres (dariusz.sokolinski@op.pl) przegotowanych projektów dotyczących uzależnień.
Ponadto proszę również o wypełnienie karty pracy dotyczącej edukacji zdrowotnej i  odesłanie na mój adres.
PLIK
PRAWO HUMANITARNE

CHEMIA

- Objętość molowa gazów. (p. podręcznik str. 133 do 138, proszę przeanalizować podane przykłady i rozwiązać zadania na str. 138).
- Prawo stałości składu - ćwiczenia. (p. podręcznik str. 139 do 142, proszę jeszcze raz przeanalizować podane tam przykłady).

- Wzory empiryczne i rzeczywiste związków chemicznych. (p. podręcznik str. 143 do 147,proszę przeanalizować podane tam przykłady i wykonać zadania na str. 147).
Gdy zorganizuję w najbliższym czasie dodatkowe materiały przydatne Wam do nauki to prześlę poprzez p. Adama.

PLASTYKA
platformie Google Classroom

------------------------------------------------

Klasa 1C

j. polski         matematyka      j.angielski     RELIGIA(2 tydzień)     Geografia

J.ANGIELSKI - 2 tydzień

j. polski - LEKCJE ON-LINE


BIOLOGIA
Proszę przygotować prezentację (praca indywidualna)
na temat: "Organizmy zmodyfikowane genetycznie" - 4 przykłady.
Prezentacje będą oceniane na lekcji biologii.
Podstawa programowa: uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria
genetyczna oraz podaje przykłady jej zastosowania.

J. NIEMIECKI
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom


FILOZOFIA
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom

HISTORIA
Zagadnienia są systematycznie umieszczane w e-dzienniku w zakładce zadania domowe.
Materiały otrzymujecie na swoje klasowe konta e-mail.
W nauce wykorzystujemy aplikacje Quizizz, Quizlet oraz LearningApps.
 

FIZYKA
Zadania w e-dzienniku.


INFORMATYKA

platforma Google Classroom. Kody dostępu do zajęć zostały wysłane w wiadomościach przez dziennik elektroniczny.
 

ŁACINA
platforma Google Classroom i Quizizz - kody ma Mikołaj T.

EDB

Proszę Was o zapoznanie się z tematyką dotyczącą paniki (prezentacja multimedialna). 
Ponadto proszę o wypełnienie testu i przesłanie na mój adres (dariusz.sokolinski@op.pl). 
PREZENTACJA   TEST   Zasady_postępowania_w_miejscu_wypadku
CHEMIA
-Tematy: O surowcach gromadzonych na składowiskach odpadów. (Podręcznik od str.160).
               Przegląd wiadomości: Chemia opakowań i odzieży. (podręcznik od str. 169).
Proszę wykonywać zawarte w treści podręcznika prace domowe na dotychczasowych zasadach i przygotować się do sprawdzianu wiadomości z tego działu.
Do realizacji zagadnień dla was doskonale pomocą służy Wikipedia - polecam.

 
 

------------------------------------------------

Klasa 1D

j. polski        matematyka       j.angielski     RELIGIA(2 tydzień)    Geografia

J.ANGIELSKI - 2 tydzień

j. polski - LEKCJE ON-LINE


BIOLOGIA
Proszę przygotować prezentację (praca indywidualna)
na temat: "Organizmy zmodyfikowane genetycznie" - 4 przykłady.
Prezentacje będą oceniane na lekcji biologii.
Podstawa programowa: uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria
genetyczna oraz podaje przykłady jej zastosowania.

FILOZOFIA
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom

HISTORIA
Zagadnienia są systematycznie umieszczane w e-dzienniku w zakładce zadania domowe.
Materiały otrzymujecie na swoje klasowe konta e-mail.
W nauce wykorzystujemy aplikacje Quizizz, Quizlet oraz LearningApps.

FIZYKA
Zadania w e-dzienniku.


INFORMATYKA

platforma Google Classroom. Kody dostępu do zajęć zostały wysłane w wiadomościach przez dziennik elektroniczny.

J. NIEMIECKI
Zadania znajdują się w dzienniku elektronicznym


ŁACINA
platforma Google Classroom i Quizizz - kody ma
Emilia L.

EDB

Proszę Was o zapoznanie się z tematyką dotyczącą paniki (prezentacja multimedialna). 
Ponadto proszę o wypełnienie testu i przesłanie na mój adres (dariusz.sokolinski@op.pl).
PREZENTACJA   TEST    Zasady_postępowania_w_miejscu_wypadku
 
CHEMIA

-Tematy: O surowcach gromadzonych na składowiskach odpadów. (Podręcznik od str.160).
               Przegląd wiadomości: Chemia opakowań i odzieży. (podręcznik od str. 169).
Proszę wykonywać zawarte w treści podręcznika prace domowe na dotychczasowych zasadach i przygotować się do sprawdzianu wiadomości z tego działu.
Do realizacji zagadnień dla was doskonale pomocą służy Wikipedia - polecam.

 

------------------------------------------------

Klasa 2

j. polski       matematyka      j.angielski     GeografiaFAKULTET     RELIGIA(2tydzień)

J.ANGIELSKI - 2 tydzień

j. polski - LEKCJE ON-LINE


BIOLOGIA FAKULTET
Zagadnienia do pracy są podane w e-Dzienniku - zadania domowe.

J. NIEMIECKI
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom


FILOZOFIA
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom

HISTORIA
Zagadnienia są systematycznie umieszczane w e-dzienniku w zakładce zadania domowe.
Materiały otrzymujecie na swoje klasowe konta e-mail.
W nauce wykorzystujemy aplikacje Quizizz, Quizlet oraz LearningApps.

FIZYKA
Zadania w e-dzienniku.


ŁACINA
platforma Google Classroom i Quizizz - kody ma Marta P.


CHEMIA

Tylko jeden bardzo ważny problem:
Temat: Reakcje utlenienia i redukcji - bilans jonowo - elektronowy.
W tym celu proszę o realizacje rozdz. 10.2 ze zbioru zadań.
Proszę o przygotowanie pytań do mnie związanych z tym rozdziałem.
Polecam: dlaszkol.chemia.uj.edu.pl

------------------------------------------------

Klasa 3

j. polski       j.angielski     GeografiaFAKULTET   Geografia-Arkusz   

 
PodstswyPrzedsiębiorczości          
RELIGIA(2 tydzień)

J.ANGIELSKI - 2 tydzień

j. polski - LEKCJE ON-LINE

 

BIOLOGIA FAKULTET
Zagadnienia do pracy są podane w e-Dzienniku - zadania domowe.

HISTORIA
Zagadnienia są systematycznie umieszczane w e-dzienniku w zakładce zadania domowe.
Materiały otrzymujecie na swoje klasowe konta e-mail.
W nauce wykorzystujemy aplikacje Quizizz, Quizlet oraz LearningApps.

FIZYKA
Zadania w e-dzienniku.

MATEMATYKA
liczymy arkusze z www.arkusze.pl      www.zadania.info          http://www.katolik.chojnice.pl/niezdaciematury/index.htm

Klasa - zorganizowana w GRUPIE na Messenger
*** PRÓBNA MATURA On-Line - ŚRODA godz. 12.00 ***


J. NIEMIECKI
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom


FILOZOFIA
Nauczanie przedmiotu odbywa się na platformie Google Classroom

------------------------------------------------

PLANY PRACY I PODSTAWA PROGRAMOWA

j. polski - lic. 4letnie         j. polski - lic. 3letnie        j. angielski       Matematyka 1a i 1b    Matematyka_1c_1d   Matematyka 2KLO