Erasmus +Wykład naukowy

W dniu 21 grudnia 2016 r. młodzież KLO i KG uczęszczająca za warsztaty biologiczno-chemiczno-geograficzne uczestniczyła wykładzie pt. "Zimorodek - klejnotem rzeki jezior". Prelegentką była pani Grażyna Jaszewska, pracownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego, która przybliżyła młodzieży fascynujacy świat tych ptaków oraz opowiedziała o sposobie i metodach badań nad populacją lęgową zimorodków w Zaborskim Parku Krajobrazowym. 

 

zimorodek