Erasmus +Wyjazd naukowy - Raciąż

Nauka przez doświadczenie jest najlepszym sposobem na utrwalenie wiedzy. Niema nic bardziej cennego jak osobiste poszukiwania odpowiedzi na pytania, które zrodziły się po przeczytaniu książki. dlatego właśnie na zakończenie pierwszego roku projektu „Nowoczesna Szkoła” uczniowie pojechali do Raciąża, gdzie znajdują się pozostałości po wczesnopiastowskim grodzisku. 5.06.2017 r. na chwilę mogli przenieść się w czasy wczesnego średniowiecza, kiedy to nasze tereny były prężnym ośrodkiem gospodarczym i politycznym, o świadczą pozostałości po działalności ludzi na tym terenie. Trudno uwierzyć, ale kilkaset lat temu tereny te porośnięte były gęstymi lasami i otoczone jeziorami. To były idealne warunki do założenia osady. Tutaj na przełomie XII i XIII w. powstał gród kasztelański. Gród Raciąż został usytuowany na wyspie przy południowym brzegu jeziora Przyarcz (Śpierewnik), kilka kilometrów od dzisiejszej wsi Raciąż.

 

Młodzież mogła zobaczyć to, o czym uczyła się na lekcjach historii i czego poszukiwała na naszych zajęciach. Dowiedziała jak zorganizowane było życie polityczne i gospodarcze na tych ziemiach w okresie przedkrzyżackim – za panowania książąt pomorskiech Świętopełka II i Mściwoja II.  Tragiczny koniec grodu datuje się na XIII w., kiedy to został strawiony przez pożar. Gród pierwotnie został zbudowany na niedużej wyspie, Przez stulecia wody jeziora opadły o jeden metr i w ten sposób wyspa połączyła się z brzegiem jeziora tworząc długi wąski półwysep, stanowiący idealne warunki do osadnictwa. Dziś po prężnie działającej osadzie strzegącej ziem pomorskich pozostały tylko zarysy budynków, ale pozwoliły one wyobrazić sobie jak żyli mieszkańcy tych ziem ponad 800 lat temu. W XIII w. Grody w Raciążu i Szczytnie administrowały część południowo-zachodnią Pomorza Gdańskiego, a jednym z ważniejszych zadań było stymulowanie dynamicznego rozwoju osadnictwa w tym rejonie. Gród pełnił zapewne funkcje centrum osadniczego na terenie słabo zasiedlonych wówczas terenów Borów Tucholskich, poza tym brał udział w obronie granic księstwa z Wielkopolską.

 

Zebrane podczas wyjazdu materiały posłużą do stworzenia wirtualnej mapy siedlisk ludzkich na terenie południowego Pomorza (grodziska, kasztelanie, osady). Powstała w ten sposób mapa pozwoli przywrócić nieco zapomnianą pamięć o istotnym znaczeniu tych miejsc dla historii Pomorza. 

 

dfdf

Grupa projektowa wraz znauczycielem przed wejściem na teren grodziska.

 

fdgdg

Przed zrekonstuowaną bramą wjazdową. I pomysleć, że w XIII w. Raciąż był silnym ośrodkiem państwowym.

 

fddff

Tak wyglądał gród w okresie świetności. Dziś pozostały fragmenty grodziska.

 

dfdfdf

Wartownicy z I gimnazjum.