Erasmus +Spacer naukowy

Istotnym elementem w pracy historyka jest umiejętność poszukiwania informacji w źródłach, które są gromadzone w archiwach i bibliotekach. To właśnie biblioteka jest pierwszym miejscem, do którego udać się powinien młody poszukiwacz historii. 28.02.2017 r. w ramach zajęć z projektu Nowoczesna Szkoła grupa projektowa udała się do Biblioteki Regionalnej posiadającej cenny zbiór dokumentów i innych publikacji na temat Chojnic.

Pracownia Dokumentacji Regionalnej znajduje się w zabytkowej Baszcie Szewskiej. Pracownicy przybliżyli gimnazjalistom specyfikę ich pracy. Uczniowie dowiedzieli się, że praca bibliotekarza to nie tylko dbanie o książki, ale przede wszystkim gromadzenie, selekcjonowanie i opisywanie księgozbiorów, które potem będą mogły być udostępnione czytelnikom. W Bibliotece Regionalnej znajdują się pozycje, które dotyczą Chojnic i powiatu chojnickiego oraz Kaszub i Pomorza. Młodzież dowiedziała się, że to tutaj zbiera się i opracowuje dokumenty życia społecznego – plakaty, foldery, ulotki, zdjęcia i inne materiały dokumentujące wydarzenia w regionie, a także prowadzi się digitalizację regionaliów, gromadzi prace magisterskie i doktoranckie o tematyce związanej z regionem, opracowuje zestawienia bibliograficzne oraz kartotekę zagadnieniową chojnickich wydawnictw ciągłych i czasopism.

Wielką gratką była możliwość przejrzenia prawie stuletnich gazet chojnickich i przeczytanie notatek prasowych np. na temat reakcji środowiska chojnickiego na zamach majowy dokonany przez Józefa Piłsudskiego. Uczniowie jako jedni z pierwszych zobaczyli też oryginalne dokumenty sporządzane przez jezuitów, a które czekają na opracowanie naukowe i udostępnienie szerokiemu gronu czytelników. 

 

Warsztaty 1

Nie każdy może zobaczyć oryginalne zapiski jezuickie przechowywane niegdyś w Chojnicach. Pracownik Biblioteki Regionalnej opowiada o tym szczególnym woluminie.

 

Warsztaty 2

Jakub Pokrzywinski zapoznaje się z dawymi mapami ziemi pomorskiej.