Erasmus +Oceanarium

12 kwietnia 2018 r. odbył się wyjazd do Oceanarium w Gdyni. Uczniowie, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia oferowane w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła" mieli okazję poszerzyć wiedzę zzakresu geografii. W gdyńskim oceanarium uczestniczyli w warsztatach geograficznych "Geologia Morza Bałtyckiego" oraz zapoznali sie z bogatą fauną i florą mórz i oceanów. 

 

 IMG 20180412 124400

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników wyjazdu do gdyńskiego oceanarium.

 

 

IMG 20180412 133034

Podczas warsztatów uczniowie sprawdzali właściwości wapieni. Natalia Wirkus (od prawej), Agata Święcicka i Klaudia Cyra uważnie przyglądają się reakcjom chemicznym po zastosowaniu kwasu solnego.

 

 

 IMG 20180412 132942

Sandra Wirkus i Julia Stoltman z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do "badania właściwości kamieni". 

 

 

IMG 20180412 133145

Wszystkie wyniki obserwacji mikrospokowej uczniowie zanotowywali na kartach pracy. Jakub Barzyk i Alan Łangowski pracują przy mikroskopach.

 

 

 IMG 20180412 144717

Spotkanie z węgorzem elektrycznym to nie lada gratka. Marcin Fiszer, Alan Łangowski i Mateusz Pawlak oceniali częstotliwość wyładowań elektrycznych ryby.

 

 

IMG 20180412 142635 

Paula Szczęsna z uwagą obreswuje ryby z ciepłego Oceanu Indyjskiego.