Erasmus +Centrum Nauki Eksperyment

W dniu 5 maja 2017 r. młodzież uczestnicząca w zajęciach w ramach projektu była w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Wyjazd zostałprzygotowany przezp. Aleksandrę żywicką, która prowadzi warsztaty geograficzne, a towarzyszyli jej m.in. nauczyciele fizycy i matematycy.  To interaktywna wystawa, której główną ideą jest nauczanie poprzez zabawę, a także miejsce wyzwalające kreatywność i pobudzające ciekawość świata. Młodzież miała okazję w sposób namacalny doświadczyć wielu zjawisk fizycznych, geograficznych czy biologicznych, o których uczyła się w szkole, a mechanizm ich działania poznawała z kart podręczników. 

W ciągu kilku godzin zapoznali się z czterema głównymi działami tematycznymi znajdującymi się w centrum nauki. W dziale HYDROŚWIAT poznali tajemnice wodnego świata i poznając schemat powstawania zjawisk atmosferycznych. Następnie w dziale DRZEWO ŻYCIA  w pewnien sposób "podglądali" zachowania zwierząt imieli okazję zobaczyć świat ich oczami. Gratką dla miłośników fizyki była wystawa NIEWIDOCZNE SIŁY ukazująca fizyczny wszechświat bez uciekania się do wzorów i wykresów. Młodzież miała okazję rozwiązać zagadki dotyczące środka ciężkości, ciśnienia, magnetyzmu czy fal dźwiękowych. Najwięcej emocji wzbudziła jednak sekcja AKCJA - CZŁOWIEK, gdzie uczniowie "wybrali się" w głąb ludzkiego ciała. Dzięki multimedialnym manekinom mogli zajrzeć do środka ludzkiego organizmu i poznać zachodzące tamprocesy, a także dzięki nowoczesnej technologii, przekonali się jak będą wyglądać w wieku 80 lat!

Wyjazd był dobrą okazją do praktycznego poznania nauk przyrodniczych i usystematyzowania posiadanej już wiedzy.

 

CNE 2

 

CNE 3

 

CNE 4