Aktywni w szkole - aktywni w EuropieC1

 

Projekt „Aktywni w szkole – aktywni w Europie” to projekt skierowany do szczególnie nauczycieli KLO, którzy aktywnie uczestniczyli w poprzednich edycjach programu Erasmus+ w zakresie stosowania nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu, a także nowych beneficjentów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie coachingu, mentoringu i tutoringu. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące to szkoła wiodąca prym w międzynarodowych szkoleniach kadry nauczycielskiej i realizacji projektów Erasmus+ skierowanych do uczniów. 

W latach 2018-2020 grupa nauczycieli, będących specjalistami w swojej dziedzinie, wyróżniających się sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach zagranicznych. To nauczyciele otwarci na stosowanie nowych metod pracy, rozumieją potrzebę promowania wartości proeuropejskich i ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy.

 

Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki udziałowi kadry nauczycielskiej w następujących szkoleniach: 

1) „TECHNOLOGY AND MEDIA IN EDUCATION” (Pointe-a-Pitre, Francja) 
2) "COACHING& MENTORING. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth" (Soverato, Włochy)
3) Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies" (Nafplio, Grecja)

4) "Soft skills for teachers, trainers and education staff" (Palermo, Włochy)

5) Interactive ICT-based, digital and web tools for an effective blended, flipped and cooperative learning (Rzym - Włochy)

 

Jednym z efektów długoterminowych będzie poprawa jakości edukacji dla naszych uczniów, wykreowanie modelu absolwenta, który będzie twórcą jutra, poprawa jakości zarządzania placówką edukacyjną i wyników egzaminów zewnętrznych (matura) oraz otwartość na pracę zespołową i wzrost zainteresowania realizacją projektów Erasmus +.

 

Medialnie

Instytucje partnerskie

Przydatne linki

Szkolenie RP

Metody nauczania

Soverato, Włochy 2019

Nafplio, Grecja 2019

Barcelona, Hiszpania 2019

Pointe-a-Pitre, Francja 2020

Rzym, Włochy 2020

Szkolenie