eTwinningeTwinning

 

Program eTwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest zachęcenie szkół europejskich do współpracy przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program zakłada realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych w dowolnym obszarze tematycznym na płaszczyźnie online. Oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych i metodologicznych do pracy z uczniami, a podstawą działań jest współpraca szkół przez internet.

 

W przeciwieństwie do programu Erasmus+, eTwinning nie zakłada wymian międzynarodowych i nie jest finansowany z funduszy europejskich. Jego głównym założeniem jest wdrażanie uczniów od najmłodszych klas do współpracy międzynarodowej, nauka korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK do nauki i doskonalenie języków obcych.  Zaangażowanie w eTwinning stanowi pierwszy krok do realizacji projektów Erasmus+.

 

Nasza szkoła realizuje projekty eTwinning od 2015 r. Od 2016 r. kładzie szczególny nacisk na synergię programów eTwinning i Erasmus+. W roku szkolnym 2019/2020 Krajowe Biuro Programu eTwinning przyznało naszej nauczycielce p. Magdalenie Grali tytuł Ambasadora Programu eTwinning.

 

rrre 2   rrre 1

 

 

FUNGLISH

Od Bałtyku aż po Tatry

The heroses are among us

Load - Life Of at Digi

Let's play our parents' games

Becoming a designer in Europe

Game of towns