MonachiumLOGO WIDERSTAND

 

Projekt Widerstand gegen den Nationalsozialismus ma na celu pogłębienie wiedzy niemieckiego ruchu oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi w Niemczech, a także  promowanie takich wartości jak odwaga, dobro, prawda. Jego główny trzon opiera się na mobilności do Monachium i zwiedzenia obiektów powiązanych z działalnością ruchu oporu "Biała Róża", ze szczególnym uwzględnieniem działalności przeciw nazizmowi Sophie i Hansa Scholl. Projekt dofinansowany został przez: Renovabis, Alfred Toepfer Stiftung, Hermann Reemtsma Stiftung i Holger Koppe Stiftung. Każdy uczestnik projektu jest zobligowany do uiszczenia wkładu własnego w wysokości 100,00 EUR.

Projekt zakłada:

  1. Przybliżenie sylwetek rodzeństwa Scholl, będących symbolem walki o demokrację i wolność w okresie narodowego socjalizmu w III Rzeszy w latach 1933-1945.
  2. Poznanie form niemieckiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej na przykładzie organizacji Biała Róża
  3. Przełamanie stereotypów dotyczących relacji polsko-niemieckich z okresu II wojny światowej
  4. Wzmocnienie świadomości na temat przeciwdziałania prześladowaniom mniejszości, idei demokracji oraz takich wartości jak: humanitaryzm, odwaga, prawda, dobro.
  5. Rozwój aktywnego obywatelstwa europejskiego, oparty na współpracy i rozwiązywaniu problemów w sposób kreatywny i wszechstronny.                                                                                                                                                         
  6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie posługiwania się j. niemieckim                                    
  7. Poznanie  historii miejsc związanych z rodzeństwem Scholl i organizacją "Biała Róża"
  8. Ćwiczenie pracy zespołowej i realizacja tematów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK.

 


DOKUMENTY PROJEKTOWE DO POBRANIA:

Projekt-Widerstand-gegen-den-Nationalsozialismus-regulamin.pdf

deklaraca-udziau-ucznia.pdf

zgoda-rodzicow.pdf

Zgoda-rodzicow-na-wyjazd-zagraniczny-Monachium.pdf

 

 

Dziennik projektu