Kadramgr Marianna Ziarno
mgr Marianna Ziarno

Dyrektor


absolwentka WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego), od 1976r. pedagog w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich; działaczka ruchów Solidarnościowych, współzałożycielka i dyrektorka (od 1991r.) Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach. W 2001r. odznaczona przez Biskupa Pelplińskiego Medalem za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej, w 2006r. nagroda Kuratora Oświaty w Gdańsku za zasługi dla oświaty, w 2011r. odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Sign Documents

 Rekrutacja


Szkoła z radością powita w swoim gronie zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym.Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis