KadraPrefekt – ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

Prefekt

mgr Marianna Ziarno

mgr Marianna Ziarno

Dyrektor

dr Rafał Maliszewski

dr Rafał Maliszewski

Wicedyrektor

mgr Ludmiła Gasz-Plata

mgr Ludmiła Gasz-Plata

Wicedyrektor

ks. mgr Marek Chmist

ks. mgr Marek Chmist

Religia

mgr Eugenia Majewska

mgr Eugenia Majewska

Język polski

dr inż. Ludwik Tarachowicz

dr inż. Ludwik Tarachowicz

Chemia

mgr Adam Szczodrowski

mgr Adam Szczodrowski

Matematyka, Informatyka

mgr Adelina Jarzemska

mgr Adelina Jarzemska

Pedagog szkolny, WDŻ

mgr Adriana Tucholska

mgr Adriana Tucholska

Język niemiecki, Technika

mgr Aleksander Mrówczyńki

mgr Aleksander Mrówczyński

Matematyka

mgr Aleksandra Żywicka

mgr Aleksandra Żywicka

Geografia, Przedsiębiorczość

mgr Alicja Stasiek

mgr Alicja Stasiek

Wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Jarzębska

mgr Barbara Jarzębska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Beata Senetelli

mgr Beata Senetelli

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Beata Zielonko

mgr Beata Zielonko

Wychowanie przedszkolne

mgr Dariusz Sokoliński

mgr Dariusz Sokoliński

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Piotr Siuda

mgr inż. Piotr Siuda

Biologia

mgr Izabela Manikowska

mgr Izabela Manikowska

Język polski, Język kaszubski

mgr Julita Zenker

mgr Julita Zenker

Język polski

mgr Karolina Żmich

mgr Karolina Żmich

Język angielski

New Item

mgr Katarzyna Krawczyk-Pokrzywinska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Magdalena Grala

mgr Magdalena Grala

Historia, WOS

mgr Marcin Odejewski

mgr Marcin Odejewski

Wychowanie fizyczne

mgr Marek Koperski

mgr Marek Koperski

Wychowanie fizyczne

mgr Maria Ziarno

mgr Maria Landowska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Monika Reszka

mgr inż. Monika Reszka

Informatyka, Matematyka

mgr Monika Witkowska

mgr Monika Witkowska

Fizyka, Matematyka

mgr Radosław Meger

mgr Radosław Meger

Muzyka

mgr Robert Szyszka

mgr Robert Szyszka

Chemia

mgr Zbigniew Giłka

mgr Zbigniew Giłka

Fizyka

s. mgr Agnieszka Bąk

s. mgr Agnieszka Bąk

Wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Grala

mgr Katarzyna Grala

Nauczanie przedszkolne

mgr Anżelika Szmaglinska

mgr Anżelika Szmaglinska

Nauczanie przedszkolne

mgr Anna Kowalkowska

mgr Anna Kowalkowska

Plastyka

lic. Benita Borlik

lic. Benita Borlik

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Beata Singer

mgr Beata Singer

Nauczanie przedszkolne

mgr Jacek Borzyszkowski

mgr Jacek Borzyszkowski

Historia

s. mgr Janina Rogaczewska

s. mgr Janina Rogaczewska

Nauczanie przedszkolne

mgr Karolina Ostrowska

mgr Karolina Ostrowska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Anna Jażdżewska

mgr Anna Jażdżewska

Język niemiecki

mgr Bożena Sułkowska

mgr Bożena Sułkowska

Język angielski

mgr Karol Łukowicz

mgr Karol Łukowicz

Biologia

mgr Katarzyna Ossowska

mgr Katarzyna Ossowska

Język angielski

mgr Sara Kobus

mgr Sara Kobus

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Dariusz Trojanek

mgr Dariusz Trojanek

Fizyka, Informatyka

Sign Documents

 Rekrutacja


Szkoła z radością powita w swoim gronie zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym.Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis