Zasady rekrutacjiZASADY REKRUTACJI DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH


Rekrutacja do szkoły trwa od Dnia Drzwi Otwartych (zwykle początek marca) do wyczerpania miejsc.

 

Szkoła z radością powita w swoim gronie zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: 

1. Podanie do Dyrektora Szkoły
2. Opinia moralności kandydata od ks. proboszcza swojej macierzystej parafii
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i ksero odpisu skróconego aktu urodzenia
4. Zaświadczenie z OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)
5. Poświadczony przez szkołę wypis wszystkich ocen z I półrocza lub II trymestru
6. Dwie podpisane fotografie
7. Inne dokumenty kandydata, świadczące o jego sukcesach (np. o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach)
8. Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dziecko było badane)

Do KLO przyjmowani są uczniowie ze średnią minimum 4,0.

Ze względu na sytuację epidemiczną, dokumenty kandydata do szkoły prosimy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@katolik.chojnice.pl. Można również przesłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 397 70 87

 

ZAPEWNIAMY:

- rozszerzony program nauki języków obcych (j. angielski, j. niemiecki) oraz historii
- dowolny wybór zajęć fakultatywnych (według zainteresowań)
- naukę j. łacińskiego, filozofii
- możliwość współtworzenia Samorządu Szkolnego
- możliwość angażowania się w pracę szkolnego „Caritasu”
- możliwość przystąpienia do harcerstwa "Zawisza", Federacji Skautingu Europejskiego (zbiórki, obozy harcerskie)
- rozbudowany program przedmiotowych kółek zainteresowań
- rozwijanie swych aktorskich zdolności w szkolnym teatrze
- udział w chórze szkolnym
- pracownię komputerową wyposażoną w sprzęt Apple z szybkim łączem internetowym 
- możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki
- sklepik szkolny czynny na dużej przerwie
- salę gimnastyczną i zajęcia na basenie
- siłownię szkolną
- możliwość udziału w licznych imprezach szkolnych (np. dyskoteki, koncerty, bale karnawałowe itp.)
- możliwość udziału w wyjazdach i wycieczkach szkolnych (np. biwak szkolny, krajoznawcze wycieczki rowerowe, wyjazdy do teatru, opery, kina, pielgrzymki)
- możliwość udziału w projektach europejskich Erasmus+ (darmowe wyjazdy do wielu krajów Europy)
- możliwość poznania ciekawych ludzi, często goszczących w naszej szkole (polityków, naukowców, publicystów, osoby duchowne)
- naukę tańca
- mało liczebne klasy
- fachową opiekę nauczycieli
- solidne przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych.


Opłaty w Katolickim Liceum

Wpisowe do szkoły wynosi 300,00 PLN. Taką sumę należy przelać na konto nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy w Chojnicach), podając w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata do szkoły. 200,00 PLN z tej sumy przechodzi w poczet opłaty za zajęcia dodatkowe za wrzesień i październik.

Informujemy, że opłata za zajęcia dodatkowe w liceum wynosi 100,00 PLN za miesiąc przez cały rok kalendarzowy.  Zasadniczym źródłem utrzymania szkoły jest dotacja z MEN, przekazywana na każdego ucznia. Ponieważ klasa liczy średnio 18 uczniów, a propozycja dydaktyczna jest bardzo rozbudowana, konieczna jest dodatkowa opłata. W ramach tej kwoty wliczone jest również ubezpieczenie ucznia.