Dokumenty wewnątrzszkolneKALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Pobierz plik

podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z WF Pobierz plik

procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF Pobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny Pobierz plik

regulamin szkolny Pobierz plik

Statut Pobierz plik

WSO 2018 po reformie Pobierz plik

Wycieczka