Dokumenty wewnątrzszkolneKALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017 2018 Pobierz plik

podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z WF Pobierz plik

procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF Pobierz plik

program profilaktyczny Pobierz plik

program wychowawczy Pobierz plik

regulamin szkolny Pobierz plik

statut Pobierz plik

wewnątrzszkolny system oceniania Pobierz plik

Dokumenty wycieczkowe