Dokumenty wewnątrzszkolneKalendarium 2021 2022 Pobierz plik

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Katolickiego na dyżur wakacyjny Pobierz plik

OWIADCZENIE RODZICA COVID 19 Pobierz plik

OWIADCZENIE RODZICA PRZEDSZKOLE Pobierz plik

Podanie do Dyrektora Katolickiego LO o zwolnienie z WF Pobierz plik

Podanie do Dyrektora Katolickiej SP o zwolnienie z WF Pobierz plik

Procedura uzyskiwania zwolnie z zajec wychowania fizycznego Pobierz plik

Procedury bezpieczestwa podczas konsultacji 1 Pobierz plik

Program wych. profilakt. nowy listopad 20171 Pobierz plik

Regulamin KLO Pobierz plik

STATUT 2019 new Pobierz plik

Wniosek o zapewnienie opieki świetlicowej w okresie nauczania zdalnego Pobierz plik

WSO 2018 po reformie Pobierz plik

Zarzadzenie dyrektora w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny Pobierz plik

Wycieczka