SamorządPrzewodniczący: Jakub Pokrzywinski

Zastępca: Tymoteusz Jarzemski

Skarbnik: Agata Święcicka